Liên Hệ Chúng Tôi

Thứ Hai đến thứ Sáu

8:00-17:00

Không có sẵn vào ngày lễ quốc gia

Thông báo chính thức về giờ mở cửa cho kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter的 - 黑圈

Trung Tâm Ngoại Ngữ @ Đại Học Da-Yeh

Add:No.168, University Rd., Dacun, Changhua 51591, Taiwan(R.O.C.)

Tel:+886-4-8511888 ext. 1861 
E-mail : chn@mail.dyu.edu.tw

© 2020 Da-Yeh University Chinese Language Center.  All rights reserved 

Designed by DOUBLE