Эх Сурвалж

 
тэтгэлэг
 
Нийтлэг холбоосууд
Арга / хэлбэр
 
 

Pronunciation

7 Days For Mandarin Pronuciation

Survival  Mandarin

Daye хятад Миллер

 
Хятад хэл сурах, навигацийн төв

Ерөнхий зөвлөгөөн

Хятад оюутнуудад өгөх:

1. Курсын судалгаа

2. Бүртгэл, төлбөр

3. Амьдралын мэдээллийн талаар зөвлөгөө өгөх

Хятад сургалт

Хятад оюутнуудад өгөх:

1. Хэлний ур чадварын дадлага.

2. Суралцах бэрхшээлийн талаархи удирдамж.

3. TOCFL тестийн зөвлөгөө.

4. Урагшлах сургалтын явцын талаар зөвлөгөө өгөх.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter的 - 黑圈

Da-Yeh Их Сургуулийн Хятад Хэлний Төв (DYUCLC)

Add:No.168, University Rd., Dacun, Changhua 51591, Taiwan(R.O.C.)

Tel:+886-4-8511888 ext. 1861 
E-mail : chn@mail.dyu.edu.tw

© 2020 Da-Yeh University Chinese Language Center.  All rights reserved  

Designed by DOUBLE