Anggota

 

Direktur 

Shang-Wei LIN

1860

Guru Penuh Waktu

 

Yu-Cing PENG

1863

Guru 

 

Chih-Hui CHANG

1750,6005,6036

Xue-Juan HOU

1003

Hsiu-Hui OU

Ying-Yen LAI

Jia-Jia CHANG

2028

Guo-Ping LIU

4149

Guan-Yu HE

Mei-Yi HUANG

7001

Xin-Yin ZHANG

Anggota Karyawan

 

Tzu-Wei YANG

1861

Chun-Ting CHANG

6008

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter的 - 黑圈

Pusat Bahasa Cina Universitas Da-Yeh

Alamat:Foreign Language Building 4th Floor J415 office, No.168, University Rd., Dacun, Changhua 51591, Taiwan (ROC)

Telepon:+886-4-8511888 ext. 1861 
E-mail : chn@mail.dyu.edu.tw

© 2020 Da-Yeh University Chinese Language Center.  All rights reserved  

Designed by DOUBLE